test

Thám Tử Huế: Thám tư tư Huế vì lợi ích cộng đồng, xã hội và gia đình

Cũng giống như các tổ chức XH,nghề nghiệp khác,Dịch vụ Thám Tử Huế luôn đề cao những giá trị sự thật,con người thật và công việc thật.Ở đây là tìm kiếm thông tin sự thật bởi những thám tử tư chuyên nghiệp giúp khách hàng (là các cá nhân, gia đình, tổ chức XH…) giải toả những thắc mắc nghi ngờ mà mình đang gặp phải để có những cách ứng xử, giải quyết phù hợp nhằm xây dựng, bảo vệ chân lý vốn có trong gia đình và XH.

Mục đích của hoạt động Thám tử tư Huế  tìm kiếm thông tin là rất rõ dàng và cụ thể.Nó được thể hiện qua các mặt sau:

  • Xây Dựng : Từ hoạt động tìm kiếm thông tin sự thật,khách quan và chính xác cao, Dịch vụ Thám Tử Huế muốn giúp khách hàng có một cái nhìn chính diện về sự việc mà họ đang gặp phải trong quan hệ gia đình và XH. Để từ đó,đưa ra những kết luận và tư vấn cách phòng ngừa, ngăn chặn và bảo vệ hạnh phúc gia đình và cộng đồng phát triển bền vững.
  • Bảo Vệ: Dịch vụ Thám Tử Huế luôn đề cao và tôn trọng những thông tin sự mà mình tìm kiếm được để cung cấp cho khách hàng. Một mặt lý giải những thắc mắc,nghi ngờ cho khách hàng, mặt khác giúp khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ, cho gia đình, người thân của họ. Hay nói đúng hơn là gián tiếp bảo vệ gia đình họ.
  • Phát Triển: Gia đình là nhân tố cấu thành cộng đồng, XH. Các cộng đồng XH cấu thành một đất nước với cơ cấu đa sắc tộc và đa văn hoá.Từ đó có thể thấy rằng, một đất nước phát triển thì các cộng đồng XH phải phát triển,các công đồng XH muốn phát triển thì các gia đình phải phát triển mà các gia đình muốn phát triển thì các thành viên trong các gia đình phải phát triển trước tiên.Điều kiện để phát triển toàn diện cho các thành viên trong gia đình là sự hiểu biết lẫn nhau, về nhau.Để có được điều đó thì họ cần có thông tin sự thật.Mà sự thật luôn là điều bí mật, khó tiếp cận. Bởi vậy, Thám tử tư ra đời góp phần vào quá trìnhtìm kiếm thông tin, thúc đẩy phát triển những mối quan hệ gia đình, XH theo hứơng bền vững.

Vì thế có thể thấy rằng,Tập thể Văn phòng Thám Tử Huế đã, đang và luôn cố gắng xây dựng,phát triển những giá trị tốt đẹp ấy.

, , , ,